Energetikai törvények módosításáról döntött az Országgyûlés

Az Országgyûlés a földgázellátásról, a földgáz biztonsági készletezésérõl, a bányászatról, a villamos energiáról, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló törvények módosításairól döntött. A változtatások legfõbb célja a földgázellátás biztonságának megõrzését szolgáló intézkedésekrõl szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges törvényi szintû rendelkezések megalkotása volt - olvasható az NM közleményében.

A földgázellátásról szóló törvény elfogadott módosítása értelmében a földgázellátási válsághelyzet megelõzése és kezelése érdekében szükséges feladatok végrehajtásáról az energiapolitikáért felelõs miniszter gondoskodik. Ugyanakkor egyes feladatokat, így pl. a földgázellátási válsághelyzet megelõzése érdekében teendõ intézkedésekrõl szóló cselekvési terv és a vészhelyzeti intézkedésekrõl szóló akcióterv kidolgozását a jövõben a Magyar Energia Hivatal látja el.