A földgáz biztonságos használata

Hungaro Energy Kft. földgázkereskedõként felelõsséget érzünk, hogy felhívjuk Ügyfeleink figyelmét a földgázfogyasztó készülékek biztonságos üzemeltetésére, a rendszeres karbantartására...

Elõvigyázatosságból legalább évente egyszer szakemberrel vizsgáltassák át a készülékeiket. A karbantartással nem csak a veszélylehetõséget csökkentik, hanem növelhetik készülékeik élettartamát is. Fontos továbbá a kémények évenkénti átvizsgáltatása is, hogy megfelelõ legyen a káros anyagok elvezetése.

A gázmérõk és nyomásszabályzók idõszakos felülvizsgálata a területileg illetékes elosztó társaság feladata. Ha gázszagot éreznek, vagy a gázmérõnél, nyomásszabályozónál tapasztalnak bármi rendellenességet, úgy hívják azonnal a hibabejelentõt saját és környezetük biztonsága érdekében!

Az egyes elosztó társaságok az alábbi telefonszámokon érhetõk el mûszaki problémák esetén:

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.  06-80.820-141
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.  06-80-42-42-42
 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.  06-80-301-301
 Fõgáz Földgázelosztási Kft.  06-1-477-1333
 Tigá-DSO Kft. 06-80-300-300

Biztonságos és mûszaki hiba mentes gázfelhasználást kívánunk!

Hungaro Energy Kft.