2017. augusztus 1-től változnak egyes villamos energia árakkal kapcsolatos MEKH rendeletek

Ezek után kinek ingyenes a csatlakozás a villamos energia hálózatra?

A háztartási fogyasztók, valamint a kis- és közepes vállalkozások rendszerint a kisfeszültségű hálózatra (400/230 Volt) csatlakoznak, ha villamos energiát vételeznek. Új fogyasztási hely kialakításakor, vagy a meglévő fogyasztási hely bővítésekor a fő szabály szerint fizetni kell, amely költség a kisfeszültségű hálózaton három díjelemből állhat:

  1. Csatlakozási alapdíj, ami a teljesítménytől (áramerősségtől: Amper) függ
  2. A csatlakozóvezeték díja, ami a csatlakozóvezeték típusától és hosszától függ
  3. A közcélú vezeték díja, amit akkor kell fizetni, ha a csatlakozás miatt az elosztó hálózatot bővíteni kell

Az alábbiakban közérthető formában azt ismertetjük, hogy a legújabb rezsicsökkentő jogszabályváltozások nyomán a fentiek közül mely költségek váltak ingyenessé, kiknek és milyen feltételek mellett.

A pontos és részletes szabályok a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben, a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendeletben, a villamos energia rendszerhasználati díjak csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletben, valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendeletben találhatók.

Ingyenes a csatlakozási alapdíj: a kisfeszültségű vételezés céljából csatlakozást igénylő felhasználási helyenként egy csatlakozási pont esetén, ha annál a csatlakozási pontnál a fázisonként igényelt névleges áramerősségek összege – az új csatlakozási igény alapján vagy a már meglévő szerződésben szereplő érték és a többletigény együttes figyelembevétele alapján számítva – nem haladja meg a 32 Ampert. Az alapdíj szempontjából tehát ingyenes minden új csatlakozás, amely nem haladja meg a 32 Ampert, valamint ingyenes például a 16 Amperes vagy 25 Amperes csatlakozás bővítése 32 Amperre.

Ingyenes a csatlakozóvezeték díja: Csatlakozóvezeték díjat fő szabály szerint akkor kell fizetni, ha a csatlakozóvezeték hossza szabadvezetékes (oszlopon vezetett légvezeték) csatlakozás esetén meghaladja a 30 métert, földkábeles csatlakozás esetén pedig a 15 métert. Azonban ez alól is kivételt képez – tehát számára a csatlakozóvezeték hosszától függetlenül ingyenes a csatlakozóvezeték díja – az a felhasználó, aki összesen legfeljebb 32 Amperes kisfeszültségű csatlakozást igényel, és igényének kielégítéséhez kisfeszültségen nem szükséges nagyobb közcélú hálózatbővítés, ami a legkisebb költség elvének figyelembe vételével megoldható szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méterrel, földkábel esetén legfeljebb 50 méterrel. Ha a 32 Ampernél nem nagyobb kisfeszültségű csatlakozás középfeszültségen igényel hálózatbővítést, nem kell csatlakozóvezeték díjat fizetni, ha a középfeszültségű hálózatbővítés a legkisebb költség elvének figyelembe vételével megoldható szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méterrel, földkábel esetén legfeljebb 250 méterrel.

Ingyenes a közcélú vezeték díja: Kisfeszültségű csatlakozás esetén minden felhasználónak, ha a kisfeszültségű hálózatbővítés megoldható szabadvezeték esetén legfeljebb 50 méterrel, földkábel esetén pedig legfeljebb 25 méterrel. A legfeljebb 32 Amperes kisfeszültségű csatlakozást igénylő felhasználók számára kiterjedtebb az ingyenesség, mert nekik nem kell közcélú vezeték díjat fizetni, ha a kisfeszültségű hálózatbővítés megoldható szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méterrel, földkábel esetén legfeljebb 50 méterrel. Ha a csatlakozási igény kielégítése a középfeszültségű elosztóhálózaton igényel bővítést, a legfeljebb 32 Amperes kisfeszültségű csatlakozást igénylőknek nem kell közcélú vezeték díjat fizetniük, ha a bővítés megoldható szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méterrel, földkábel esetén pedig legfeljebb 250 méterrel.

Ha az igénylő a csatlakozást követően 5 éven belül olyan többletigénnyel áll elő, amellyel összességében meghaladja a 32 Ampert, a díjkedvezményektől visszamenőleg is elesik.