2017. január 01-i díjelem változások a földgáz értékesítésben

2017. január 01-től változnak a földgáz rendszerhasználati díjak, az energia adó és földgáz készletezési hozzájárulás.

 

Az egyes földgáz szállítói, tárolói és elosztási díjelemek különböző módon változtak, utóbbiaknál továbbra is eltérés van az egyes elosztó társaságok által alkalmazandó elosztási tarifáknál. Általánosságban elmondható, hogy a kapacitás lekötéshez / felszerelt gázmérők névleges teljesítményéhez megállapított rendszerhasználati kapacitás költségek jelentősebb mértékben csökkentek, míg a földgázfelhasználáshoz kapcsolódó forgalmi jellegű rendszerhasználati díjak bizonyos részelemek csökkenése ellenére összességében nagyobb mértékben emelkedtek. A kapacitás alapú és forgalmi alapú részelemek eltérő irányú árváltozása összességében a gázdíjon felül fizetendő rendszerhasználat összköltségek csökkenését eredményezi a földgáz versenypiacon vételező ügyfelek körében.

 

A földgáz felhasználás után fizetendő energia adó mértéke 2017. január 01-től 0,3038 Ft/kWh.

A földgáz készletezési díj (MSZKSZ díj) 2017. január 01-től érvényes értéke: 364,71 Ft/MWh.

 

Utóbbi két díjelem elszámolásához az adott időszaki földgázfelhasználás az eddigi MJ, illetve GJ mértékegység helyett kWh-ban és MWh-ban kerül kimutatásra.

A kWh-s elszámolásra történő áttérést egy EU rendelet írja elő a tagországoknak, ami a nemzeti földgázpiacok egységesítésére törekszik és az energia mértékegységen túl egy egységes referencia állapotot is rögzít az eddigi 15/15 °C helyett 25/0 °C-ban. Az átváltásnál alkalmazott korrekciós tényezőt a Földgázszállító Zrt. a földgázszállító rendszer átadás-átvételi pontjainak földgáz minőségi elszámolási rendjében 2016-2017 gázévre a 2H minőségű földgázra 3,2488 értékben határozta meg.