2017. október 01-től változnak a földgáz rendszerhasználati díjak és a kapacitás lekötés szabályai

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 7/2017.(VII.13.) MEKH rendeletével 2017. október 01-től ismét módosulnak a rendszerhasználati díj tarifák.

A földgáz szállítói, tárolói és elosztási díjelemek különféle módon változnak.

A földgázszállításhoz kapcsolódó díjak közül a forgalmi díj emelkedett, a kapacitás díjak nem változtak.

A földgáz tárolással összefüggő díjak mindegyike drágult.

Az egyes elosztási díjelemeknél továbbra is eltérés van a különböző elosztási területen működő társaságok által alkalmazandó elosztási tarifáknál. A változás lényegét tekintve: a kapacitás lekötéshez / felszerelt gázmérők névleges teljesítményéhez megállapított rendszerhasználati kapacitás költségek jelentősebb mértékben nőttek 20 m3/h felett, míg a földgázfelhasználáshoz kapcsolódóan fizetendő forgalmi jellegű díjak csökkentek.

A Hungaro Energy Kft. a szerződéses rendszerhasználati díjakat az új tarifák hatályba lépésétől érvényesíti.

 

A fenti díjváltozás mellett a 2017/2018 gázévi kapacitás lekötésre vonatkozóan is tartalmaz újdonságokat a rendelet.

A felhasználási helyeken felszerelt gázmérők névleges (össz)kapacitása alapján a 20 m3/h vagy annál nagyobb, de 100 m3/h-nál kisebb; 100 m3/h vagy annál nagyobb, de 500 m3/h-nál kisebb; 500 m3/h vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitás alapján elosztási kapacitásdíj fizetésre kötelezettek, ha távadós telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral van ellátva az adott fogyasztásmérő. A rendelet rögzíti mindegyik kereskedelmi kategóriára a minimális lekötendő kWh/h kapacitás értéket.

Amennyiben a felhasználási hely csak olyan fogyasztásmérővel rendelkezik, amely nincs távadós telemechanikai rendszerrel vagy korrektorral ellátva, úgy elosztási alapdíj fizetésre kötelezett.

Ennek megfelelően mindegyik kereskedelmi kategóriában meghatározásra került elosztói alapdíj és elosztási kapacitás díj is.

Változott a kapacitás túllépés esetén felszámítandó pótdíjak (kapacitás-túllépési, vásárolt kapacitás túllépése miatti és az utólagos kapacitás díj) szabályozása is.

Lényeges, hogy ha a felhasználó a 2017/2018-as gázévet megelőzően alapdíjat fizetett és a 2017/2018-as gázévtől már kapacitás-lekötési igényt köteles bejelenteni, de határidőben nem adja le a kapacitás-lekötési igényét, a földgázelosztó éves kapacitástermékben leköti a számára a fogyasztásmérő névleges (össz)kapacitásának m3/h-ban meghatározott értékének 10,5-szeresét kWh/h-ban. Ezen felhasználók az adott gázévre rövid távú (negyedéves, havi, napi, napon belüli) termékeket nem köthetnek le.

A fentiekkel kapcsolatban, különösen a 20 – 100 m3/h közötti gázmérővel rendelkező felhasználók kapacitás lekötését illető kérdésekre a Hungaro Energy szerződéses kapcsolattartói készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére.