Elindítottuk energetikai szakreferensi szolgáltatásunkat

Az elmúlt év végén az energiahatékonyságról szóló törvény és azzal összefüggő kormányrendelet módosítás ún. energetikai szakreferens igénybevételi kötelezettséget ír elő minden olyan gazdálkodó szervezet számára, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy a 100 000 m3 földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.

Az energetikai szakreferensnek a kötelezett gazdálkodó szervezettől függetlennek kell lennie munkajogilag és társasági jogilag egyaránt.

Az energetikai szakreferens alkalmazását 2016.12.20-tól a kötelezett gazdálkodó szervezetnek 30 napon belül le kell jelentenie a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) felé a weblapjukon elérhető nyomtatványon. Ezen meg kell nevezni az igénybe vett szakembert vagy szervezetet, aki megfelel a törvényi előírásoknak. A lejelentés elmulasztása esetén a bírság: 200.000 Ft -2.000.000 Ft-ig terjedhet, de a MEKH tájékoztatása szerint 2017. június 30-ig nem szab még ki bírságot ennek elmaradása miatt.

Az energetikai szakreferensek főbb feladatai a következők:

  • Nagyvállalatok esetében szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében
  • Javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban, hozzájárul a gazdálkodó szervezet munkavállalóinak energiahatékonysági szemléletformálásához.
  • Havi jelentéseket, majd a tárgyévet követő év június 30-ig pedig összefoglaló éves jelentést készít a teljes éves energiafelhasználás mennyiségéről energiahordozónként, kitérve a CO2 kibocsátásra is, valamint a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről.

A Hungaro Energy Kft. a földgáz és villamos energia értékesítés mellett energiahatékonysággal összefüggő tanácsadást és nagyvállalati energetikai audit szolgáltatást eddig is nyújtott. Rendelkezünk ISO 50001 energiairányítási rendszer szakértő végzettségű munkatárssal.

A Hungaro Energy Kft. felkészült, hogy energetikai szakreferensi szolgáltatást nyújtson minden arra kötelezett földgáz és/vagy villamos energia felhasználó ügyfele felé a külső tanácsadók által kínált piaci áraknál kedvezőbb árszinten.

A fogyasztási adatokon alapuló havi és éves összefoglaló jelentésekhez energiakereskedőként a számlázási adatok egy része rendelkezésünkre áll, illetve meghatalmazottként közvetlenül elérhetők. Az energiafogyasztás alakulásának elemzésével és a telephelyek helyszíni felmérésével a gazdálkodó szervezetekre szabott érdemi energiamegtakarítási tanácsadást tudunk nyújtani, ami megfelel a törvényi előírásoknak, de ezen túl partnerek lehetünk a komplex energetikai beruházások előkészítésében, tervezésében és kivitelezésében is igény esetén.

Kérjék ingyenes energetikai szakreferensi ajánlatunkat!