Készüljünk fel időben a fűtési szezonra!

Még tombol a nyár, de mielõtt beköszönt az õsz és elkezdõdik a fûtési szezon, javasolt a gázkészülékeket gázszerelõvel ellenõriztetni...

A készülékek átvizsgálása, kitisztítása nem csak a magasabb fûtésszámlától, hanem a szén-monoxid-mérgezéstõl és egyéb veszélytõl is megóvhatja a felhasználókat.

A nyári idõszak alatt lerakódó finom porszemcsék, szennyezõdések elégnek a készülék bekapcsolásakor és a kormozódás csökkenti a teljesítményt.

A nem megfelelõ beszabályozás is csökkenti a hatásfokot, ezt is érdemes ellenõriztetni.

A berendezések elöregedésével korrózió jelenhet meg a vezetékeknél, belsõ alkatrészeknél, a tömítések kiszáradhatnak, ami mind veszélyforrást jelent.

A gázkészülékeken kívül fontos a kémény átvizsgáltatása is. Ha a készülék égési táplevegõjének biztosítása nem megfelelõ, a füstgáz visszaáramolhat a helyiségbe, mely komoly veszélyeket hordoz, adott esetben halált is okozhat.

A gázberendezések biztonságos állapotáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell gondoskodnia, a rendszeres karbantartásra, mûszaki-biztonsági felülvizsgálatra törvény is kötelezi az érintetteket. A vizsgálatot az elõírás szerint legalább ötévente meg kell ejteni, de javasolt minden fûtési szezon elõtt erre gondot fordítani.

A megfelelõen ellenõrzött és karbantartott gázkészülékek biztonságosak, hatásfokuk nagyobb, így gazdaságosabban és takarékosabban lehet üzemeltetni õket.

Biztonságos és mûszaki hiba mentes gázfelhasználást kívánunk!