Komoly adóterhek várnak 2013-ban az energiaszektorra

2013. január 1-jétől adót kell fizetni a közművezetékek után, a teher mértéke 125 forint lesz méterenként...

Az adót a víz-, a szennyvíz-, a földgáz-, a hő-, a villamos-energia- és a hírközlési vezeték tulajdonosának, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában álló közművezetéknél az üzemeltetőnek kell megfizetnie. Földgáz esetében mentesül a közműadó alól a földgáz-szállítási vezetéket üzemeltető FGSZ Zrt. A földgáz elosztó társaságok viszont a Magyar Energia Hivatal 2010-es kimutatása alapján mintegy 83 ezer kilométer után adóznak majd. A vezetékadón kívül további terhet jelent a szektornak -a korábbi kivezetési ígéret helyett- a 31%-ra megemelt Robin Hood adó. Annyi kedvezmény marad, hogy a beruházásokat le lehet majd írni az adóból, de így is 80 mrd Ft bevételre számít a Kormány ebből az adónemből.