Megjelent a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 17/2013. (IV.30.) NFM rendelet.

A rendelet szerint :

Ha a földgázelosztó a felhasználó által megbízott földgázkereskedő megrendelése alapján jár el, a külön díjjal való közvetlen elszámolás a felhasználóval történik. (2. §)

5. § (1) A földgázelosztó külön díjat számíthat fel a földgázelosztási-szolgáltatásnak a GET. 16. § (1) bekezdése alapján indokolt felfüggesztéséért, továbbá a felfüggesztés alapjául szolgáló helyzet megszűnését követően a földgázszolgáltatás visszakapcsolásáért. (2) Ha a földgázelosztó a GET. 16. § (1) bekezdése alapján a földgáz-szolgáltatást felfüggeszti, 8 napon belül a felfüggesztés tényéről a földgázkereskedőt és a felhasználót, valamint a fizetendő külön díjról a felhasználót értesíti.

A rendelet mellékletében felsorolt elosztói óradíjak is meghatározásra kerültek.

Hatályba lépett: 2013. május 1.