Tájékoztató a földgáz végfelhasználói árának 2010. január 1‐i változásáról

A Magyar Energia Hivatal elvégezte a földgázipari érintett engedélyesek négyévenkénti eszköz‐ és költség‐felülvizsgálatát.

A Magyar Energia Hivatal elvégezte a földgázipari érintett engedélyesek négyévenkénti
eszköz‐ és költség‐felülvizsgálatát. A vizsgálat alapján indokolt a rendszerhasználati díjak
emelkedése annak ellenére, hogy az engedélyesek költségfedezeti és megtérülési elvárása,
valamint a Hivatal által figyelembe venni javasolt mértékek között jelentõs az eltérés. A
Hivatal összesen 252 Mrd forint árbevétel igényt ismer el 2010‐re, ami közel 37 Mrd Ft‐tal
kevesebb, mint a benyújtott összes igény.
A Hivatal elõzetes számításai szerint az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített
földgáz teljes végfelhasználói átlagárának mintegy 3,9 %‐os emelése szükséges 2010. január
1‐tõl.
Ezen belül a lakossági fogyasztók (20m3/h–nál kisebb mérõvel rendelkezõ fogyasztók)
végfelhasználói árának átlagosan 5,6%‐os emelkedésébõl 4,3%‐ot jelent a földgáz mint
termék árának a változása. Ez a földgáz importár növekedésének és a HUF/USD árfolyam
(kedvezõ) alakulásának együttes hatásaként jelentkezik. A további árelemek változása ‐ így a
kiegyenlítõ díjelem csökkenése, a rendszerhasználattal és kereskedelmi árréssel összefüggõ
valamint egyéb (MSZKSZ) díjelemek emelkedése ‐ teszi ki az árváltozás mintegy 1,3%‐át.
A 20‐100m3/h mérõvel rendelkezõ fogyasztók esetében (ide tartoznak jellemzõen pl.:
óvodák, kórházak, iskolák, közintézmények, társasházak, kisvállalkozások) a végfelhasználói
átlagár átlagosan közel 3,6%‐kal csökken, az elosztás költségének az értékesítési
kategóriákba történõ pontosabb leosztása miatt.
A 100 m3/h feletti teljesítmény lekötés esetében a végfelhasználói átlagár 1,3 % ‐ 2,5%‐kal
csökken.
A 2009. októberi szabályozói hatáskörbe tartozó közel 12%‐os átlagos végfelhasználói
árcsökkenés, az adótörvények változása miatti ÁFA növekedés, valamint a 2010. januári
áremelkedés együttes hatása alapján (így a 20m3/h‐nál kisebb mérõvel rendelkezõ
fogyasztók esetében is) a végfelhasználói átlagár még mindig a 2009. júliusi átlagos
végfelhasználói átlagár alatt marad.
Az egyetemes szolgáltatás végleges árai a szolgáltatók 2009. december 16‐ig beérkezõ
árkérelmeinek elbírálása alapján alakulnak ki, ahol már csak a HUF/USD árfolyam változása
kerül figyelembevételre.

Ft/m3  2009  2010 Változás
 Július  október  január  jan/okt (%)
 < 20 m3/h  109,1  95,9  101,2  5,6
 20‐100 m3/h  112,5  99,2  95,6  ‐3,6
100‐500 m3/h  100,1  87,3  85,2 ‐2,5
 > 500 m3/h  99,0  85,3 84,2  ‐1,3
Az adatok ÁFA nélkül értendõk    
1. számú táblázat: A végfelhasználói átlagárak alakulása értékesítési kategóriák szerint.    
         Rendszerhasználati díjak alakulása értékesítési kategóriánként
                 
 Ft/m3  szállítás  tárolás elosztás összesen  szállítás  tárolás  elosztás összesen
20 m3/h alatt  7,16 4,19 12,08  23,43 7,98 5,20  16,62  29,8
20‐100 m3/h  5,63 3,68  15,91  25,22 6,21 4,37  15,25  25,83
100‐500 m3/h  6,67  3,62 6,3 16,58  7,35  2,96 5,16  15,47
500 m3/h felett 3,46 2,57  4,51  10,54  3,95 2,08 4,51  10,6
átlag: 5,76  3,56  9,53  18,84  6,49  3,94 11,62 22,05
         Az adatok ÁFA nélkül értendõk
         2. számú táblázat: Rendszerhasználati fajlagos díjak alakulása értékesítési kategóriánként.