Távozik posztjáról a Magyar Energia Hivatal elnöke

Új elnökre vár a Magyar Energia Hivatal.

A MEH-et irányító Horváth J. Ferenc nyugdíjazását kérte. Ez elé nem gördít akadályt a kormány. Az elnök mandátuma egyébként is hamarosan lejárt volna, és már korábban megindult a helyezkedés a poszt betöltésére.

Az idõ elõtti távozás közvetlen azután következett be, hogy az energiahivatal módosította korábbi döntését, és az áramszolgáltatók túlprofitját a fogyasztók helyett részben a krízisalapba fizetteti be. Amint arról beszámoltunk részben a krízisalapba, részben alapítványba kell befizetni négy áramszolgáltatónak azt a mintegy ötmilliárd forintot, amit eredetileg a fogyasztókhoz kellett volna visszajuttatniuk azért, mert magasabb árrést alkalmaztak a jogszabályban meghatározott mértéknél.

Eredetileg az Elmûnek, az ÉMÁSZ-nak, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-nek és a DÉMÁSZ-nak a hivatal áprilisi határozata szerint az összeg 60 százalékát közvetlenül a fogyasztóknak, 40 százalékát pedig a védendõ, illetve a szolgáltatásból kikapcsolt kisjövedelmû rászoruló áramfogyasztóknak kellett volna megfizetni. A fogyasztónként átlagosan 500 forint visszafizetési kötelezettségrõl szóló határozatot július közepén a hivatal megváltoztatta: a fenti összeg 60 százalékát a krízisalapba kell befizetniük a szolgáltatóknak, a 40 százalékát pedig a rászoruló lakosok villamosenergia-fogyasztását támogató alapítványok egyikébe, vagy közhasznú társadalmi szervezet számlájára kell utalniuk adományként. Az adományban ki kell kötni azt, hogy abból csak az adott áramszolgáltató szolgáltatási területén lévõ fogyasztók kaphatnak támogatást. A Magyar Energia Hivatal áprilisi határozata szerint a négy áramszolgáltató - az egyes szolgáltatóknál eltérõ mértékben - átlagosan 40 fillérrel magasabb árrést számolt az elõzetes, de pontatlan becslés alapján.

Horváth J. Ferencet az elmútl idõszakban támadások érték az energiahivatal EMFESZ-ügyben betöltött szerepe miatt is. Mint ismeretes a MEH viharos gyorsasággal engedélyezte az EMFESZ viharos gyorsaságú, perbe torkolló és krimibe illõ eseményeket elõidézõ tulajdonosváltását. A MEH 45 napot adott az új tulajdonos RosGasnak arra, hogy bemutassa teljes tulajdonosi szerkezetét, illetve tulajdonosát részletesen. Emlékezetes: a MEH a Mol 21 százalékát a tõzsdén felvásárló orosz Szurgutnyeftyegaznak nemrégiben azért nem adta ki ezt a papírt, mert a vevõ nem tárta fel tulajdonosi szerkezetét. Horváth J. Ferenc, a MEH elnöke az EMFESZ-tulajdonosváltás után lapunknak leszögezte: a két döntés nem mond ellent egymásnak. Indokolása szerint a Mol Magyarország központi gázcégeként, a nagynyomású gázvezetékrendszer tulajdonosaként és irányítójaként kiemelt figyelmet érdemel, míg az Emfesz „egy a 31 kereskedelmi engedélyesbõl". Ráadásul az Emfesz nyilatkozott arról, hogy gázbeszerzése folyamatosan megoldott. Abban a nem várt esetben, ha ez meginogna, folyamatos ellátás mellett bármely kereskedõ a helyére lépne - hangsúlyozta. Ráadásul - mint megfogalmazásukból is kitûnik - a kérelmezõk a RosGas közvetlen tulajdonosát megnevezték, ami nem mondható el a Szurgutnyeftyegazról - szögezte le Horváth J. Ferenc.

A MEH utólag sem tem talált okot az EMFESZ Kft. tulajdonosváltását jóváhagyó határozatának visszavonására. Az új tulajdonos a RosGas, míg a korábbi az ukrán Dmitrij Firtas érdekeltségébe tartozó Mabofi Holding volt, amely vitatja az ügylet jogszerûségét.