Energiahatékonyságra vonatkozó jogszabályok változása, új kötelezettség

Tisztelt Partnerünk!

Bizonyára hallottak már róla, hogy az energiahatékonyságról szóló, 2015. évi LVII. törvény
(„Törvény”) váratlanul, az energiapiaci szereplőket meglepve, több tekintetben is módosításra
került. Ezek között, a 2021. január 1-től életbe lépett energiahatékonysági kötelezettségi
rendszerben minden Magyarországon kereskedelmi engedéllyel rendelkező
energiakereskedőnek (áram- és gázkereskedők, valamint üzemanyag-forgalmazók) a végső
felhasználókkal együtt az általuk értékesített energiamennyiség arányában, az állam által
meghatározott megtakarítást kell elérniük a végső felhasználóknál.

Az előírt megtakarítás mértéke 2024-ig folyamatosan nő, majd 2027-től csökken.

2021. február 1-i hatállyal bevezetésre került az ún. „energiahatékonysági járulék” is, amelynek
mértéke 50.000,- Ft/minden nem teljesített 1 GJ/év értékre vonatkozóan arra az esetre, ha az
előírt energiamegtakarítás nem teljesül. A járulék mértéke az egyes kereskedőktől függetlenül
kerül meghatározásra, viszont mindannyiukra egyaránt érvényes.

Az előírt energiamegtakarítás mértékét és annak nem teljesítése esetén fizetendő egységárakat
az alábbi táblázat foglalja össze:
 

 

Év

Energiamegtakarítás mértéke

[%]

2021

0.05%

2022

0.10%

2023

0.30%

2024

0.50%

2025

0.50%

2026

0.50%

2027

0.50%

2028

0.35%

2029

0.15%

2030

0.05%

 

Jelen ismereteink szerint a fent említett kötelező energiamegtakarítás mértéke nem az adott
években a felhasználó által elfogyasztott energiamennyiség egymáshoz való viszonyától függ,
hanem minden esetben valamilyen energiamegtakarítási intézkedéshez kötött és kizárólag csak
az alábbiak szerint érhető el:

Az energiamegtakarítás elérhető lesz majd igazolt, az energiahatékonyságot javító
intézkedésekhez és beruházásokhoz való hozzájárulás, illetve abban való együttműködés útján,
valamint alternatív szakpolitikai intézkedésekkel (pl. a végfelhasználónak nyújtott vissza nem
térítendő állami támogatással) kombinálva vagy anélkül is. A hozzájárulás valószínűleg elérhető
lesz oktatási, képzési, tanácsadási és szemléletformálási programokhoz is.

A jogszabálymódosításból úgy értjük, az egyes energiahatékonyság-javító intézkedésekből
származó energiamegtakarítást

  •  egyszerűbb beruházások esetén a MEKH elnökének a Törvény végrehajtására a
     jövőben kiadott rendeletében meghatározott jegyzék alapján, vagy
  •  összetettebb beruházások esetén energetikai audit alapján, a Törvény végrehajtására
     kiadandó kormányrendelet szerinti átváltási tényezők, valamint számítási módszerek és
     elvek alkalmazásával lesznek megállapíthatóak.

 

Célunk, hogy az új szabályozás szerinti energiahatékonysági intézkedések/beruházások
megvalósításában szakértelmünket biztosítva és a lehető legnagyobb mértékben
együttműködjünk Önökkel és az erre vonatkozó lépéseket közösen kidolgozzuk és
lehetőségekkel éljünk az energiamegtakarítás elérésére vonatkozóan, valamint a plusz
költségek elkerülése tekintetében.

 

Felmerülő kérdés esetén állunk rendelkezésükre az info[at]hungaroenergy[dot]hu e-mail címen és a
30/267-3740 telefonszámon.

 

A rendelethez kapcsolódó friss információkról folyamatosan
tájékoztatást nyújtunk a jövőben is.