Üzletszabályzat módosítás

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően Társaságunk a jelenleg hatályos Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatát felülvizsgálta, és a jogszabályi környezet változása miatt megállapította, hogy annak hatályosítása és módosítása szükséges.

A fentiekre való tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatunk módosult. A lényegi változások összefoglaló jelleggel az alábbiak:

 

  1. Változás történt az adatvédelmi rendelkezésekben (ÜSZ 4.2 pont)
  2. Változtak a Hungaro Energy Kft. kapacitás lekötéssel kapcsolatos jogai, ha a Felhasználó nem nyilatkozik a mérő névleges teljesítményétől eltérő kapacitásigényről (ÜSZ 7.3 pont)
  3. Változtak az áralkalmazási feltételek, az árak megváltoztatásának feltételei. A Hungaro Energy a gazdasági előfeltételek változása esetén jogosult az árak egyoldalú megváltoztatására határozott idejű szerződés esetén is, Vevő 45 napos előzetes tájékoztatása mellett, Vevő számára 30 napos felmondási idő biztosításával (ÜSZ 7.5 pont)
  4. Változtak az utólagos kapacitásdíjjal és kapacitás lekötési pótdíjjal kapcsolatos szabályok (ÜSZ. 7.9.2 pont)
  5. Változtak a Hungaro Energy Kft. jogai a kereskedőváltással hozzá kerülő Felhasználók kapacitás lekötésében, ha Vevő a lekötött kapacitásról másként nyilatkozik, mint ami a területileg illetékes elosztó nyilvántartásában szerepel (ÜSZ 8. pont)

 

Tájékoztatjuk Önöket, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. november 14. napján kelt 10968/2018. számú határozatával elfogadta a Hungaro Energy Kft. Üzletszabályzatának (ÜSZ) módosítását, amely a jóváhagyás napjától hatályos. Link

A Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosítás valamennyi, a módosítás hatályba lépésekor fennálló, érvényben lévő földgáz-kereskedelmi szerződés tekintetében irányadó és alkalmazandó.